XE BLUESKY THACO 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 4.300.000đ/ngày
 • THACO
 • Xe 45 chỗ
 • 2019
XE HYUNDAI UNIVERSE 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 4.500.000đ/ngày
 • HYUNDAI
 • Xe 45 chỗ
 • 2016
XE HYUNDAI HI-CLASS 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 4.000.000đ/ngày
 • HYUNDAI
 • Xe 45 chỗ
 • 2016
XE SAMCO 35 CHỖ
Giá thuê ngày: 3.000.000đ/ngày
 • SAMCO
 • Xe 35 chỗ
 • 2015
XE FORD TRANSIT 16 CHỖ
Giá thuê ngày: 2.000.000đ/ngày
 • FORD
 • Xe 16 chỗ
 • 2018
XE THACO UNIVERSE 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 4.500.000đ/ngày
 • THACO
 • Xe 45 chỗ
 • 2018
XE COUNTY 29 CHỖ
Giá thuê ngày: 2.500.000đ/ngày
 • HYUNDAI
 • Xe 29 chỗ
 • 2017
Zalo
favebook
favebook
0373826899